Alanya Gayrimenkul

Kullanım Koşulları

Hak ettiğiniz hizmetler, Güvendiğiniz insanlar.

İşbu kullanım koşulları, ALANYA GAYRİMENKUL tarafından yönetilen www.alanyagayrimenkul.com ve www.alanyagayrimenkul.com.tr alan adlı internet siteleri ile bunlara bağlı internet sitelerinin, kullanıcı ve/veya Üye olarak kullanımı esnasında uyulması gereken şart ve koşulları belirlemektedir. Site’yi ziyaret eden Kullanıcılar ve ALANYA GAYRİMENKUL arasında Üyelik Sözleşmesi akdedilen Üyeler, Site’yi kullanırken aşağıda belirlenen kurallarına uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. ALANYA GAYRİMENKUL, Site'de, Üye konumunda bulunan emlakçı, müteahhit ve inşaat şirketleri de dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul satma, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak ve söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için Üye’lere çeşitli şart ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların Üye’ler ve Site Kullanıcıları tarafından görüntülenebilmesi için erişimlerine sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Site’yi ziyaret ederek ve/veya Üye olarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, tamamen anladığınızı ve Kullanım Koşullarını hiçbir itiraz olmaksızın kabul ettiğinizi, onayladığınızı ve bu hususlarla ilgili herhangi bir itiraz ve def’i ileri sürmeyeceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Site’yi kullanmaktan vazgeçiniz.
ALANYA GAYRİMENKUL, işbu Kullanım Koşulları’nda, Site'de ve Site'nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site'de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış olur ve Kullanıcı/Üye tarafından kabul edilmiş sayılır. Site Kullanıcıları ve Üyeleri, www.alanyagayrimenkul.com, www.alanyagayrimenkul.com.tr ve bunlara bağlı tüm alan adı adreslerine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Teklif Formu